Absolwent studiów magisterskich, kierunek dietetyka, Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
Swoją wiedzę stale poszerzam uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych dotyczący zarówno otyłości jak i innych chorób dietozależnych. Uczestniczę w licznych akcjach promujących zdrowy styl życia.

2016 Projekt i realizacja - stania.info

Kontakt z recepcją:        86 271 39 83