Studia medyczne na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego im.K. Marcinkowskiego w Poznaniu ( 1995-2001 r.) Szkolenie specjalizacyjne z chorób wewnętrznych ( 2004-2009 r.) w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych – 2009 r. Szkolenie specjalizacyjne z gastroenterologii w Klinice Gastroenetrologii i Hepatologii CMKP, COI w Warszawie (…

Wsparcie Techniczne: Stefano Kocka

Kontakt z recepcją:     +48 86 271 39 83