Jestem położną od 1989 roku. Posiadam certyfikat ukończenia Kursu Szkoły Rodzenia, kurs specjalizacyjny dla pielęgniarek operacyjnych, specjalizację z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego. Ukończyłam także wiele szkoleń, które są niezbędne w mojej pracy. Pracuję w przychodni i na oddziale ginekologiczno- położniczym Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Ciągle się doszkalam, aby zapewnić moim podopiecznym jak najlepszą, profesjonalną opiekę. Mój…

Wsparcie Techniczne: Stefano Kocka

Kontakt z recepcją:     +48 86 271 39 83