szkola-rodzenia-wh

Szkoła rodzenia w Zambrowie przygotowujemy przyszłe mamy do dnia porodu i połogu.

Czas oczekiwania na narodziny dziecka jest etapem silnej motywacji rodziców do poszerzania wiedzy, dotyczącej zdrowia i rozwoju mającego pojawić się potomka, jak również kondycji całej rodziny. Dojrzewanie do ról rodzicielskich wiąże się z szeregiem przemian w sferze psychologicznej, a czasem wiąże się także z trudnościami emocjonalnymi. Informujemy, że w Zambrowie została otwarta pierwsza Szkoła Rodzenia.

Pierwsza Szkoła Rodzenia w Zambrowie znajduje się w budynku poradni specjalistycznej przy ul.DSC_0913 Białostockiej 24 (I piętro gabinet 3 – rejestracja). Patronat nad rozwojem szkół rodzenia sprawuje Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Podstawowym zadaniem szkoły jest przygotowanie obojga rodziców do porodu i rodzicielstwa, pojmowanego jako całokształt zagadnień psychofizycznych związanych z ciążą, porodem, połogiem i wczesnym okresem życia dziecka. Po zajęciach rodzice będą świadomie i aktywnie przygotowani do przeżycia porodu.

Najbardziej wskazanym okresem dla rozpoczęcia zajęć w szkole rodzenia jest koniec 26 tygodnia ciąży, oczywiście jeśli stan zdrowia ciężarnej na to pozwala.

Program szkoły rodzenia składa się zwykle z trzech etapów:

  • spotkania, w czasie których omawia się kolejne etapy porodu oraz zadania, jakie obydwoje rodzice mają podczas nich do spełnienia;
  • ćwiczenia gimnastyczne, których celem jest zwiększenie sprawności, kondycji, a także gotowości organizmu do wysiłku – są to ćwiczenia ogólnorozwojowe, relaksacyjne i oddechowe;
  • zajęcia, podczas których przedstawia się zasady karmienia piersią oraz opieki nad noworodkiem.

szkola-rodzenia-zambrowGłówny akcent kładziony jest na poród naturalny, ale kształcenie obejmuje wiele wariantów jego przebiegu (cięcie cesarskie, nacięcie krocza czy poród ze znieczuleniem) po to, by rodzice rozumieli to, co się dzieje i świadomie we wszystkim uczestniczyli. Poród naturalny oznacza także zharmonizowaną współpracę obojga rodziców podczas porodu. Stopniowo zmniejsza się liczba kobiet samotnie korzystających z zajęć w szkole rodzenia, a wzrasta liczba par, które wspólnie chcą przygotować się do przyjścia na świat potomka.

Obecnie w szkołach rodzenia coraz częściej uczestniczą mężczyźni, którzy uzyskują informacje na temat pielęgnacji noworodka, higieny połogu, pomocy matce w opiece nad dzieckiem. Pozwala to na przygotowanie ich do udzielania wsparcia psychicznego w trakcie trwania porodu, jak również pomocy w trakcie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

Szczególna uwaga zwracana jest na przygotowanie ojca do aktywnego udziału w porodzie, który polega na :

  • stałej obecności przy kobiecie rodzącej,
  • obserwacji nadchodzących skurczów i pomocy w prawidłowym oddychaniu,
  • obserwacji czynności serca płodu na zapisie KTG lub osłuchiwaniu,
  • masażu okolicy krzyżowej,
  • pomocy w utrzymaniu odpowiedniej pozycji podczas parcia,
  • odcięciu pępowiny noworodka.

– „Same kobiety podkreślają korzyści wyniesione ze szkoły rodzenia, tzn. zmniejszenie lęku przed porodem, uzyskanie bardziej pozytywnego nastawienia do porodu, nabranie pewności siebie i nauczenie się samokontroli nad własnym ciałem. Podczas porodu lepiej współpracują z personelem medycznym. Zauważają też zwiększenie poczucia więzi z dzieckiem, pozytywne zmiany postawy męża wobec żony i dziecka, lepsze przygotowanie do opieki nad maleństwem. Kobiety czują się bardziej zmotywowane do karmienia piersią.” – powiedział nam lekarz położnik-ginekolog Bartosz Michał Pękała, założyciel Zambrowskiej Szkoły Rodzenia.

Badania wykazują, że kobiety przygotowane w szkole rodzenia, lepiej odczytują sygnały swojego ciała podczas porodu i lepiej współpracują z położną i lekarzem. Efektem tego jest między innymi poród krótszy o 2-4 godziny, rzadsze występowanie zaburzeń czynności skurczowej macicy, rzadziej nacinane krocze, rzadsze uszkodzenia szyjki macicy, lepsze dotlenienie płodu, mniejszy odsetek urazów okołoporodowych u noworodków, rzadziej wykonywane operacje położnicze, wyższa ocena noworodka w skali Apgar, mniejsza utrata krwi w III okresie porodu, szybszy powrót do pełnej sprawności po porodzie i zdecydowanie częstsze karmienie piersią.

Kadra dydaktyczna zambrowskiej Szkoły Rodzenia:

:: położna specjalistka – Jadwiga Korytkowska Eryng
:: lek. położnik–ginekolog – Bartosz Michał Pękała
:: lek. neonatolog – Dariusz Ślesicki
:: dietetyk – Adam Kuczyński
:: przedstawiciele Banku Komórek Macierzystych

Szkołę rodzenia prowadzi położna

Jestem położną od 1989 roku. Posiadam certyfikat ukończenia Kursu Szkoły Rodzenia, kurs specjalizacyjny dla pielęgniarek operacyjnych, specjalizację z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego.
Aby pomóc przyszłym rodzicom w rozwiązywaniu wszelkich problemów, pytań dotyczących ciąży, porodu i połogu prowadzę zajęcia Szkoły Rodzenia.

Aktualności ze szkoły rodzenia

Pierwsza wizyta u ginekologa jest niewątpliwie stresującym wydarzeniem w życiu każdej dziewczyny czy kobiety. Przez…

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

y65r5545788y7765hu7hgp';o\?P.p[ ]nm bjb kjnbnho6v

2016 Projekt i realizacja - mstanczuk.pl

Kontakt z recepcją:        86 271 39 83